Thema zomerzensor: verandering

4 apr 2018

Anicca of vergankelijkheid is één van de drie kenmerken van het bestaan, leert ons de Boeddha. Dat stemt weemoedig; we denken aan vallende kersenbloesem en verzuchten dat aan alles een einde komt… ooit. We zullen er op ons kussen eens bij stilstaan.

Aan den lijve ervaren toont anicca zich in de niet aflatende verandering van ons bestaan en die geleefde verandering leidt niet tot weemoed maar eerder tot onrust:

  • Verandering komt onaangekondigd, te vroeg of op het verkeerde moment.
  • Verandering is onbeheersbaar of chaotisch.
  • Verandering glipt ons door de vingers wanneer we proberen haar te stoppen.
  • Verandering is ongemerkt aan het werk en springt dan onverhoeds in vol ornaat tevoorschijn.
  • Verandering breekt vaste patronen en toont een nieuwe werkelijkheid.
  • Verandering is de Grote Weg, die niet moeilijk is, als je maar…

Nu zich met het vertrek van Niko ook voor de Sangha grote veranderingen aandienen, wijdt de Zensor het komende nummer aan het thema Verandering.

Bijdragen met een maximale omvang van 750 woorden en eventueel voorzien van afbeeldingen kunnen voor 17 mei worden gestuurd aan Marlous Lazal.

Harry Stein