Studieklas Dogen – De sutra van bergen en rivieren

14 dec 2018

Deze studieklas is geheel gewijd aan een van de mooiste teksten van Dogen Zenji: De sutra van bergen en rivieren (Shobogenzo Sansuiko).

Sutra’s zijn voor Dogen het lichaam van de Boeddha. Zij verkondigen, bezingen en tonen Verlichting, boeddhanatuur, de Boeddha zelf. Bergen en rivieren doen niets anders. Dogen schreef deze lofzang op de natuur in zijn meest creatieve periode (1240), waarin hij binnen korte tijd zijn meest poëtische filosofie essays componeerde zoals bijvoorbeeld Tijd Zijn (Uji), De gerealiseerde koan van alle dag (Genjokoan).

We kunnen deze sutra ook lezen als een spiritueel milieumanifest: bergen en rivieren, dat zijn wij. Wanneer we de aarde verwaarlozen, dan verwaarlozen wij onszelf. Wanneer wij zorgen voor de aarde, zorgen wij voor onszelf. Wij en de aarde zijn één.

Voor de studieklas is een syllabus verkrijgbaar met daarin een Nederlandse vertaling (gebaseerd op de Engelse vertaling van Tanahashi en Bielefeldt), aangevuld met teksten van Dogen en anderen die ons kunnen helpen met het verstaan van de soms wat cryptische regels. Toch biedt deze sutra alle gelegenheid om meer met Dogen’s religieuze denken vertrouwd te worden.

Ook lezen we hierbij een poëtische bijdrage van Gary Snyder, die met deze sutra van Dogen wel een heel bijzondere band heeft.

  • Do 10 jan – 7 mrt 2019 (niet op 28 feb)
  • 10-11 uur zazen
  • 11.15-12.30 uur studieklas

O.l.v. Niko Tenko Roshi