Zensors

Ieder kwartaal verschijnt de Zensor: het papieren ledenblad van het centrum. Vaste donateurs krijgen de Zensor gratis, anderen kunnen voor € 3 een exemplaar meenemen uit de zendo. Een pdf-versie van de Zensor kun je hier downloaden.

Het volgende nummer van de Zensor willen we graag het thema ’stilte’ geven. Wat zou jij over stilte willen schrijven? We zijn benieuwd naar jouw persoonlijke gedachten en inzichten op het gebied van stilte. Is hierbij een proces, een ontwikkeling merkbaar? En wat helpt je om bij dat moment van stilte te komen? Stuur je bijdrage naar de redactie via zensor@zenamstam.nl.

Download PDF
Zensor 85 - zomer 2019
Zensor 84 - winter 2018
Zensor 83 - najaar 2018
Zensor 82 - zomer 2018
Zensor 81 - voorjaar 2018
Zensor 80 - winter 2017
Zenssor 79 - najaar 2017
Zensor 78 - zomer 2017
Zensor 77 - voorjaar 2017
Zensor 76 - winter 2016
Zensor 75 - najaar 2016
Zensor 74 - zomer 2016
Zensor 73 - voorjaar 2016
Zensor 72 - winter 2015
Zensor 71 - heftst 2015
Zensor 70 - zomer 2015
Zensor 69 - herfst 2014
Zensor 68 - winter 2014
Zensor 67 - herfst 2014
Zensor 66 - zomer 2014