Zensors

Ieder kwartaal verschijnt de Zensor: het papieren ledenblad van het centrum. Vaste donateurs krijgen de Zensor gratis, anderen kunnen voor € 3 een exemplaar meenemen uit de zendo. Een pdf-versie van de Zensor kun je hier downloaden.

Het lentenummer van de Zensor zou als thema "Ik, mij, mijn" hebben.

Wat is het ‘ik’ waar we mee zitten? Wat maakt dat een gevoel of een gedachte ‘van mij’ is? Wat is dat bezitsgevoel dat Nico “de doorn in het hart” noemt? Wat roept dit onderwerp bij je op en wat zou je hierover willen schrijven en delen? 

Dit nummer verplaatsen we echter naar de herfst.

Het komende nummer - dat vanwege Corona alleen digitaal uitkomt, staat in het teken van 'thuis'. Meer informatie lees je hier. 

Stuur je bijdrage naar de redactie via zensor@zenamsterdam.nl.

Download PDF
Zensor 86 - winter 2019
Zensor 86 - winter 2019
Zensor 85 - zomer 2019
Zensor 85 - zomer 2019
Zensor 84 - winter 2018
Zensor 83 - najaar 2018
Zensor 82 - zomer 2018
Zensor 81 - voorjaar 2018
Zensor 80 - winter 2017
Zenssor 79 - najaar 2017
Zensor 78 - zomer 2017
Zensor 77 - voorjaar 2017
Zensor 76 - winter 2016
Zensor 75 - najaar 2016
Zensor 74 - zomer 2016
Zensor 73 - voorjaar 2016
Zensor 72 - winter 2015
Zensor 71 - heftst 2015
Zensor 70 - zomer 2015
Zensor 69 - herfst 2014
Zensor 68 - winter 2014
Zensor 67 - herfst 2014
Zensor 66 - zomer 2014