werkgroepen

Zen Centrum Amsterdam draait vrijwel volledig op vrijwilligers. In de volgende groepen zijn leden actief. Wil je ook je steentje bijdragen? Mail dan een van de coördinatoren voor meer informatie over de betreffende werkgroep.

Secretariaat

Beate beheert het secretariaat van Zen Centrum Amsterdam. Hij verwerkt de aanmeldingen voor de programma-onderdelen en alles wat daarbij komt kijken.

Ochtend Jikido’s

Iedere ochtend wordt er van 8 tot 9 uur gezeten (zondags van 8.30 - 9.30 u). Een van de ochtendjikido’s is een kwartier van te voren aanwezig om de deur open te doen en iedereen welkom te heten. Als jikido bewaakt hij de tijd tijdens het zitten en is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de zendo. Heb je interesse om ook een ochtend mee te draaien of om in te vallen als een van de anderen niet kunnen, neem dan contact op met Marianka Schep.

 Schoonmaak

Elke week wordt de zendo en het theehuis schoongemaakt door iemand van de schoonmaakgroep. En eens per jaar wordt er aan het eind van de zomervakantie een grote schoonmaakdag gehouden. Het uitgangspunt is dat iedereen uit de schoonmaakgroep een keer per maand ofwel het theehuis, ofwel de zendo schoonmaakt. Daar ben je ongeveer een uur mee bezig. Lolit coördineert deze groep vrijwilligers.

Meldt je aan om mee te helpen >

Bloemen

Een klein team van vrijwilligers verzorgt wekelijks de bloemen op het altaar, in de theeruimte en in de daisankamer. Als vrijwillger ben je ongeveer een keer per maand aan de beurt om de bloemen te verzorgen. Via bloemen@zenamsterdam.nl kan je contact opnemen met Liddy.

Tuin

Twee vrijwilligers verzorgen regelmatig de tuin. Roos is coördinator voor de tuingroep.

Portiers

Als portier ben je actief aan het begin van de studiebijeenkomsten, de introductiebijeenkomsten, de zenweekenden en de sesshins. Je controleert of iedereen die binnenkomt zich ook heeft aangemeld bij het secretariaat. Je houdt bij wie er een donatie heeft gedaan. De penningmeester, Beppie van de Hengel, coördineert deze groep. Je kunt contact met haar opnemen via portiers@zenamsterdam.nl.

Website

Alfred Marseille beheert de website zenamsterdam.nl. Marieke Heijman beheert CiviCRM, de applicatie waarin de ledenadminstratie wordt gedaan. Ben je digitaal vaardig en lijkt het je leuk om betrokken te worden bij een van beide applicaties, neem dan contact op met Alfred Marseille of Marieke Heijman.

Zensor

De Zensor is het papieren mededelingenblad van Zen Centrum Amsterdam. Het komt vier maal per jaar uit en bestaat uit ingezonden stukken van sanghaleden. Een team van redacteuren verzamelt en redigeert deze stukken. Onze vaste vormgever Alfred Marseille verzorgt de opmaak en beeldredactie van de Zensor. Je kunt contact opnemen met hen via zensor@zenamsterdam.nl.

Bibliotheek

De bibliotheek wordt verzorgd door Harry Stein en Ton Hengeveld. Zij kopen nieuwe boeken in, registreren ze in de online bibliotheek LibraryThing en maken ze klaar om uit te lenen. Vragen? Je kunt contact met hen opnemen via bibliotheek@zenamsterdam.nl.

Programmawerkgroep

In de programmawerkgroep wordt het programma besproken. Hierin zitten Joke Dajun Roshi, Lolit Abhaya Sensei, Marieke Virya Sensei en Julia Jinne Sensei.

Bestuur

Het bestuur vergadert regelmatig met de leraren. Een maal per jaar is er een vergadering met de donateurs.

Voorzitter – Rob Eckhardt
Secretaris - Harry Stein
Penningmeester – Beppie van den Hengel