Studiebijeenkomsten

Eros & mystiek

De derde en laatste serie over eros en mystiek.

Ik wil deze studieklassen graag geven uit liefde voor de mystieke tradities. Mystici hebben het nooit gemakkelijk gehad. Ik hoop bij te dragen aan een verstaan van de moeilijkheden,  die ook iets zeggen over de aard van de mystiek. Kennis van de geschiedenis van de mystiek is belangrijk. Historisch gezien is de mystiek een reactie op de toenemende rationaliteit in de cultuur. Ook in zake religie wil men vandaag de dag graag rationeel zijn. Zo wordt van religie verwacht dat zij aantoonbaar bijdraagt aan veranderingen en vernieuwingen van het sociale en politieke leven. Men mag dat hopen. Maar de mystieke ervaring en de ontwikkeling die deze ervaring in gang zet, is primair. En waar zij toe leidt, moet men afwachten. De geest is als de wind die waait waarheen hij wil. Niemand weet vanwaar hij komt en niemand weet waar hij heen gaat. 

Deze keer over:

 • _een wond die nooit geneest. Over het Geestelijk Hooglied van Johannes van het Kruis
 • _verdachtmaking en veroordeling. De geschiedenis is vrij onbekend. De gevolgen des te groter:de veroordeling van Michael de Molinos (1628 - 1696) en van Madame Jeanne de Guyon (1648 - 1717). Hierna wordt tot in de 20e eeuw in de Kerk geen mystieke verhandeling van enige betekenis gepubliceerd.
 • _buiten de Kerk is er in de 19e eeuw een belangrijke religieuze stroming: de Romantiek – met o.a. Novalis, Goethe, Schelling en vooral Schleiermacher,  Overvleugeld door het Europese verlichtingsdenken, zijn hun ideeën niettemin van grote invloed geweest voor de mystiek in de 20e eeuw, zoals in Esalen.
 • _het instituut Esalen als exponent van een nieuwe, explosieve aandacht voor mystiek. Daar hebben we al eerder over gesproken. In deze studieklas nog even aandacht voor Alan Watts en zijn Vrolijke Kosmologie, een mystiek traktaakje voor de 20e eeuw. En een verrassing in 2023.
 • _verder het lichaamswerk van Stan Grof: LSD, geboorte, seks en dood en het werk van zijn vrouw Christina Grof: Spirituele Crisis.
 • _tot slot: Zen, een tantrische traditie.

Nico Tenko Roshi

Donatiesuggestie: € 155.

 • _ zazen 10 - 11 u,
 • _ studiebijeenkomst 11.15 - 12.30 u,
 • _ do 14 sept t/m 9 nov (niet op 19 okt),
 • _deelname per zoom is mogelijk.

Studiebijeenkomsten 2024

 • _ do 11 jan t/m 7 mrt (niet op 15 feb)
do 14 sep - do 9 nov 2023

meld je aan

Naam
Hoe wil je meedoen?
Nieuwsbrief