Praktische informatie

Zen Centrum Amsterdam draait volledig op basis van vrijwillige donaties van bezoekers. Op basis van het huidige aantal bezoekers is berekend welke donatie gewenst is om de uitgaven te dekken. Je kunt je donatie overmaken op IBAN NL09 INGB 0002 9293 55.

In de binnenstad van Amsterdam, op tien minuten lopen van het Centraal Station kunt u de ruimte van Zen Centrum Amsterdam huren voor passende activiteiten. U kunt daarbij denken aan yoga- en meditatiecursussen en aanverwante spirituele activiteiten.

Zen Centrum Amsterdam draait vrijwel volledig op vrijwilligers. In de volgende groepen zijn leden actief. Wil je ook je steentje bijdragen? Mail dan een van de coördinatoren voor meer informatie over de betreffende werkgroep.

Nico Tenko Roshi heeft in totaal aan zestien leerlingen transmissie gegeven. Joke Dajun Roshi, Lolit Abhaya Sensei, Marieke Virya Sensei en Julia Jinne Sensei geven les in Zen Centrum Amsterdam. De andere leraren geven les in de volgende zencentra:

De leraren van Zen Centrum Amsterdam hebben zich verbonden met de bodhisattvavoorschriften. Ook van medesanghaleden mag worden verwacht dat hen gedrag hierop is gebaseerd, zodat de sfeer van veiligheid, openheid, respect, betrokkenheid en vertrouwen gewaarborgd blijft.

Voorzitter en beheer pand – Rob Eckhardt
Communicatie – Harry Stein
Penningmeester – Beppie van den Hengel