Over Zen Centrum Amsterdam

Veiligheid met het oog op corona

Wat betekenen woorden als dharma, jukai en kinhin? Wat zijn de tien bodhisattvavoorschrifen? In dit Zen ABC vind je een korte begrippenlijst waarin de belangrijkste termen die je op deze website tegenkomt uitgelegd worden. 

Zen Centrum Amsterdam werd in 1992 opgericht door Nico Tenko Roshi. Begin 2019 heeft hij de leiding overgedragen aan Joke Dajun Roshi, Lolit Abhaya Sensei, Marieke Virya Sensei en Julia Jinne Sensei.

Zen Centrum Amsterdam draait volledig op basis van vrijwillige donaties van bezoekers. Op basis van het huidige aantal bezoekers is berekend welke donatie gewenst is om de uitgaven te dekken. Je kunt je donatie overmaken op IBAN NL09 INGB 0002 9293 55.

Nico Tenko Roshi heeft in totaal aan zestien leerlingen transmissie gegeven. Joke Dajun Roshi, Lolit Abhaya Sensei, Marieke Virya Sensei en Julia Jinne Sensei geven les in Zen Centrum Amsterdam. De andere leraren geven les in de volgende zencentra:

De leraren van Zen Centrum Amsterdam hebben zich verbonden met de bodhisattvavoorschriften. Ook van medesanghaleden mag worden verwacht dat hen gedrag hierop is gebaseerd, zodat de sfeer van veiligheid, openheid, respect, betrokkenheid en vertrouwen gewaarborgd blijft.

Zen Centrum Amsterdam draait vrijwel volledig op vrijwilligers. In de volgende groepen zijn leden actief. Wil je ook je steentje bijdragen? Mail dan een van de coördinatoren voor meer informatie over de betreffende werkgroep.

Voorzitter en beheer pand – Rob Eckhardt
Communicatie – Harry Stein
Penningmeester – Beppie van den Hengel

Zen Centrum Amsterdam is erkend als een algemeen nut beogende instelling, en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat je schenkingen aan Zen Centrum Amsterdam kunt aftrekken van de belasting.