Leraar en leerling - met hart en ziel (uitgesteld)

DEZE BIJEENKOMST IS VANWEGE CORONA UITGESTELD. WE PROBEREN DE SESSIE ALSNOG TE DOEN IN JANUARI OF FEBRUARI. MEER INFORMATIE VOLGT IN DE LOOP VAN DECEMBER.

--

Zaterdag 20 november van 15.30 uur tot 17 uur gaan we in ons centrum in gesprek met Hester IJsseling, Dick Verstegen en Nico Tydeman over leraar en leerling zijn met hart en ziel. Voor een beperkte groep is er plaats in de zendo, de rest kan volgen en vragen stellen via Zoom.

Hester IJsseling
Als lector professionaliseren met hart en ziel aan de Thomas More Hogeschool houdt filosoof Hester IJsseling zich bezig met het vak van leraar. Wat is goed onderwijs? Goed onderwijs is volgens haar ‘bezield en bezielend onderwijs’.

In haar lectorale rede zei ze in 2020:

Wat me aan het hart gaat, is dat we in het onderwijs zorgen voor de ziel van de kinderen. En om dat te kunnen doen, moeten we zorgen voor de ziel van de leraren en voor de ziel van de docenten die jonge mensen tot leraar opleiden

Niet de theorieën staan centraal in haar onderzoek maar de vragen die ontstaan in de ervaring van de leraar. Daarbij gaat het haar om de ervaring met het onbeheersbare en het onverwachte.

Die barsten in onze plannen zijn geen vloek maar een zegen. Het zijn openingen waarlangs verbinding mogelijk wordt. Of beter gezegd: het zijn de momenten waarop we ervan doordrongen raken dat we altijd al verbonden zíjn en al steeds met elkaar middenin de onderwijspraktijk staan. In die verbondenheid, daar zit de ziel van het onderwijs. Daarom denk ik dat het bij de professionaliteit van leraren hoort, je hart open te stellen voor het onbeheersbare en je te laten raken. Ik denk dat het op momenten dat je onderbroken wordt, belangrijk is om weerstand te bieden aan je ongeduld en je hang naar controle – hoe menselijk ook – omdat die de verbinding in de weg staan.

We voeren met haar een gesprek over het hart en de ziel van het leraarschap en leggen ook de link met het zen-onderricht. Wat kan de zen-gemeenschap van Hester leren over de relatie tussen leraar en leerling? En vice versa. Waar liggen de raakvlakken met zen?

Dick Verstegen
Dick Verstegen is zenleraar in Nijmegen, auteur en coach. In 2017 kreeg hij Dharma-transmissie van Nico Tydeman, die hem de naam Butsugen (Boeddha-oog) gaf.

Eerder dit jaar verscheen van Dick het boek ‘Oh ja! Van kijken naar zien’


Nico Tydeman
Nico Tenko Tydeman Roshi is oprichter van Zen Centrum Amsterdam. Hij volgde zijn zentraining bij Baker Roshi te San Fransico en bij Thich Nhat Hanh. Sinds 1983 is hij leerling van Genpo Roshi, van wie hij in 2004 de dharmatransmissie ontving en in 2018 inka, ‘the final seal of approval’. Tenko Roshi heeft transmissie gegeven aan twaalf leerlingen.

Gespreksleiding
Hoe kijken zij aan tegen hun eigen leraarschap? Hoe reflecteren zij nu op hun eigen leermeesters? Welke vragen hebben zij voor Hester? Het gesprek wordt geleid door Remco Pijpers.

De sessie is voor iedereen die is geïnteresseerd in zen of onderwijs of in allebei.

Donatiesuggestie 15 euro.

za 20 nov 2021, 15:30 - 17:00

meld je aan