Klimaatdag

Patrick Avalokiteshvara van der Hofstad

Het klimaat warmt op, met alle bekende en nog onbekende gevolgen van dien, die zich in de komende decennia - en mogelijk eeuwen - gaan voltrekken. Intussen zien we al allerlei van die gevolgen om ons heen ontstaan, zoals stormen, overvloedige regenval, overstromingen, droogte, smeltende gletsjers, woestijnvorming, stervende koraalriffen, zeespiegelstijging, vluchtelingenstromen en ga zo maar door. Er is wel klimaatbeleid en een energietransitie is gaande, maar de wereldwijde CO2-uitstoot is nog nooit zo hoog geweest als nu. De gevolgen daarvan op het klimaat zullen nog eeuwenlang doorwerken. Deskundigen geven aan dat de doelstelling om de zeespiegelstijging te beperken tot 1,5 meter al niet meer haalbaar is. En dan is het klimaat nog maar één van de vele ecologische crises die gaande zijn. Daarnaast speelt ook het stropen van zeldzame diersoorten, overbevissing, plastic soep in de oceanen, het kappen van regenwouden, de gevaren van nucleair afval en meer.

Hoe verhoud je je hiertoe? Als er maar zo weinig is wat je weet en kunt doen. En zoveel wat je niet weet en waar je niets aan kunt doen. Op zaterdag 3 maart nemen we van 10-17 u een dag de tijd om hierbij stil te staan. En om te reflecteren op wat onze zenbeoefening (of vanuit een andere achtergrond) hierin kan betekenen. De dag wordt begeleid door Marieke Virya Heijman en Patrick Avalokiteshvara van der Hofstad.

Onderdelen van het programma zijn:

  • _Meditatie
  • _Ceremonie met het lezen van namen van bedreigde of uitgestorven planten- en diersoorten
  • _Behandelen van een tekst
  • _Uitwisseling in de vorm van een luistercirkel

Voor de dag wordt een donatie van €30 gevraagd: €15 voor koffie, thee en lunch en €15 voor het gebruik van de ruimte. Ook geïnteresseerden met een andere achtergrond dan zen zijn van harte welkom. Ervaring met meditatie is gewenst.

zo 3 mrt 2024, 10:00 - 17:00

meld je aan

Naam
Nieuwsbrief