Gastsprekers bij Zen Centrum Amsterdam

Zen Centrum Amsterdam heeft dit jaar gastsprekers over de vloer die het hebben over de grote kwesties. Op 11 januari hield Piet van Leeuwen, 18 jaar lang hospice-arts, een lezing met de titel: ‘Sterven is vertrouwen’. Op donderdagavond 19 maart komt Arnon Grunberg!

  • Arnon Grunberg op 19 maart

Arnon Grunberg zei in het interview met Stevo Akkerman in Trouw van 31 mei 2019:

“Ik heb mijzelf ook wel eens een ironische mysticus genoemd. Er zit in het bestaan iets heiligs. Het onbegrijpelijke. Wat zich onttrekt aan de rede, wat zich onttrekt aan de ratio. Ik denk dat iedereen het bestaan wel eens als iets overweldigends heeft ervaren, zowel in positieve als in negatieve zin.”

Voor ons was dit de aanleiding om de schrijver uit te nodigen voor een gesprek in het Zen Centrum Amsterdam. Tot ons genoegen aanvaardde hij deze uitnodiging!  

Op 19 maart heten we hem welkom in het Zen Centrum Amsterdam.

Eerst zal hij geïnterviewd worden door Nico Tydeman. Daarna volgt een uitwisseling met de aanwezigen.

Bijzonderheden

Wanneer: Donderdag 19 maart 2020 van 20.00 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur, na afloop borrel.

Waar: Zen Centrum Amsterdam, Binnenkant 39, Amsterdam

Entreegeld: € 25.

Opgave vooraf vereist bij: lezingen@zenamsterdam.nl

Betaling van het entreegeld € 25 op het rekeningnummer van Zen Centrum Amsterdam: NL09 INGB 0002 9293 55

Let op

De capaciteit van het Zen Centrum is beperkt, dus als je wil komen weet dat pas na betaling van het entreegeld de inschrijving definitief is.  Dit geldt ook voor de vaste donateurs. Dit entreegeld zit niet verdisconteerd in de vaste donatie.