Een kleine zendo handleiding

In de Kleine zendohandleiding lees je hoe je je hoort te gedragen in de zendo.

Download PDF