De werkzaamheid van de sangha

Verslag van de najaarsvergadering

Vorige week dinsdag kwam de sangha met het bestuur bij elkaar voor de jaarlijkse najaarsvergadering. Het was fijn om met zijn allen bij elkaar te zijn om het te hebben over de bestuurlijke en praktische gang van zaken in ons centrum. Omdat niet iedereen van het bestuur aanwezig kon zijn zat Alfred Marseille de vergadering voor. Als nieuwe secretaris vervangt hij Harry Stein; Harry neemt het voorzitterschap over van Rob Eckhardt en Adriaan Bakker volgt Beppie van den Hengel op als penningmeester. Veel bestuurswisselingen dus en een afscheid van Rob en Beppie. Beide hebben het bestuur jaren gediend met niet alleen allerhande werkzaamheden, maar bovenal met de jarenlange beoefening die zij daarbij meebrachten. Heel veel dank daarvoor.

Het nieuwe driekoppige bestuur zal straks bestaan uit Harry, Alfred en Adriaan. Welkom!

Alfred bracht namens het bestuur verslag uit van de werkzaamheden. Ook de meeste coördinatoren van de werkgroepen waren aanwezig om verslag uit te brengen. Wat hebben we veel werkgroepen, en wat wordt er veel gedaan! Te veel om hier op te noemen. Op de website staan alle werkgroepen met hun coördinatoren op een rijtje. Als je wat tijd kan missen en het lijkt je leuk om bij te dragen aan de werkzaamheid van de sangha, dan zijn er tal van werkgroepen die jouw hulp goed kunnen gebruiken. De meeste werkgroepen vragen niet meer dan enkele uren per maand.

De volgende werkgroepen hebben op dit moment jouw hulp het hardst nodig:

  • boodschappen - iemand om vooraf aan de weekenden en sesshins boodschappen te doen en iemand om deze groep te coördineren;
  • ochtendjikidos - een ochtendjikido voor de zaterdagochtend;
  • schoonmaak - een keer per maand de zendo of het theehuis schoonmaken;
  • bibliotheek - hulp bij het aanschrijven van mensen die hun boeken niet op tijd hebben ingeleverd.  

Nieuw zijn de werkzaamheden voor het archief. We zijn bezig met het aanleggen van zowel een papieren als een digitaal archief, met onder meer de audio-opnames van dharmalessen van Nico Tenko Roshi. Mocht je nog oude folders, Zensors, papieren nieuwsbrieven of audio-opnamen hebben, neem dan contact op met Tille of Marieke via archief@zenamsterdam.nl. Ook als we kopieën mogen maken zijn we daar blij mee.

Voor het archief zijn we op zoek naar:

  • Zensors ouder dan 2005,
  • alle papieren nieuwsbrieven,
  • folders: voorjaar 1999, 2006-2007, 2007-2008, vanaf 2010;
  • audio-opnamen van dharmalessen van Nico Tenko Roshi.

Nogmaals, het was een fijne avond. Dank voor ieders bijdrage en aanwezigheid.

Namens het bestuur,

Marieke Virya Sensei