Het mysterie van goed en kwaad

11 aug 2019

Studieklas o.l.v. Nico Tenko Roshi

Dat het goede gebeurt, is even mysterieus als dat het kwade geschiedt. Toch ontkomen we niet aan het oordelen. We zijn gedoemd te oordelen en misschien is dit wel de verschrikkelijkste opgave in het menselijk bestaan. In deze studieklas komen vele vragen aanbod: wat is rechtvaardigheid? Heb je een geweten? Zo ja, sinds wanneer? Ben je blij me jouw geweten? Hoe waardeer je het kwaad? Moet het kwaad bestreden respectievelijk overwonnen worden? Goede bedoelingen – met kwade gevolgen, de geschiedenis is er vol van. Wat betekent het voor ons oordeel als er ‘niemand zonder zonde is’? En als God ook nog eens de zon doet schijnen en de regen doet vallen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen?
Voor deze studieklas is er ook een syllabus met uitspraken van de Boeddha, gedeelten uit Genesis en Job (wat staat daar eigenlijk?). Verder teksten van Carl Jung, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Simone Weil, Georges Bataille, Tjeu van den Berk en Emmanuel Levinas. Geen gemakkelijke stof. Maar het betreft hier een lastig onderwerp, waarbij ik het mij niet gemakkelijk wil maken. En wat te denken van Bettina Stangneth’s uitspraak in haar boek Het kwade denken: ‘Dit zijn geen tijden om Hegel te lezen, we moeten Mein Kampf lezen.’
Tot slot. Is er in deze grote zaak van goed en kwaad ook een mystiek verstaan? Die vraag is een onderzoek waard.

  • Do 5 sep t/m 31 okt (niet op do 24 okt)
  • 10.00 – 11.00 uur zazen
  • 11.15 – 12.30 uur studieklas

Graag aanmelden via het secretariaat.