Studiebijeenkomsten – Over de mystieke bron van religie

7 jul 2017

Waar komt religie vandaan? Wat is haar oorsprong? Waar ligt haar bron, haar begin?
Deze vraag staat centraal in de studieklas. Vanuit de wetenschap is veel onderzoek gedaan in een poging religie te begrijpen. Psychologen, filosofen, theologen, sociologen en antropologen hebben vaak grondige studies afgeleverd, die naast belangrijke, kritische geluiden ook tot vele inzichten en bruikbaar materiaal hebben geleid. Maar wetenschap staat zelf buiten het religieuze terrein en pretendeert dat ook om daarmee het verschijnsel zo objectief mogelijk te benaderen. Maar hoe kijkt de religieuze mens, de mysticus, naar dit fenomeen waarvan hij of zij volledig in de ban is? Hoe waardeert hij zijn religieuze ervaringen en zijn geestelijke ontwikkeling, die daardoor in gang gezet werd. Welke praktijken worden gebruikt praktijken, die leiden tot een voortdurende poging deze bron van inspiratie te benaderen. Wat betekent deze mystieke bron voor dichters, componisten, schilders die zelf zeggen dat hier de oorsprong van hun werk ligt? Wat betekent deze geheime oorsprong voor opvattingen over het lichaam, geboorte en dood en de verhouding tot de profane wereld?
Dit zijn de thema’s van de studieklas. Er is een syllabus verkrijgbaar met verslagen, documenten, getuigenissen en reflecties vanuit verschillende mystieke tradities, oude en moderne. Hij bevat o.a. teksten uit de Pali Canon, de Vedas, van Meister Eckhart, Paul Celan, Dürckheim, moderne componisten en dichters, mannelijke en vrouwelijke mystici uit de middeleeuwen, Dogen Zenji, Hisamatsu, Dionysius de Areopagiet.
Zeer aanwezig in deze syllabus is George Bataille: zijn visie op de ‘innerlijke ervaring’, de betekenis van het sacrale voor de samenleving, zijn mystieke kijk op het kwaad en hoe niet-weten, een vreugdevol, lachend licht laat schijnen op het duister van de dood.
De uitgebreide citaten, zonder commentaar weergegeven, vertellen het verhaal van het desbetreffende hoofdstuk en tezamen vormen zij het verhaal over de mystieke bron van religie. Deze syllabus is eigenlijk een boek in citaten.
Ik hoop op een mooie leeservaring en voor de studieklas een goede discussie.
Opgave bij het secretariaat is noodzakelijk en wel vóór 28 augustus 2017.

Donderdag 10.00 – 11.00 uur zazen; 11.15 – 12.30 uur studieklas.

  • Do 7 sep t/m 2 nov (niet op 19 okt) 2017. Over de mystieke bron van religie. Deel III.
    Mystici over het lichaam, beoefening, leraar en leerling.
  • Do 11 jan t/m 8 maart (niet op 22 feb) 2018. Over de mystieke bron van religie. Deel IV.
    Mystici over de werkzaamheid van de geest in de wereld en over de dood.

Niko