Belangrijke bestuursmededeling

31 okt 2015

Het bestuur van het Zen Centrum Amsterdam (ZCA) laat het volgende weten:

Op 27 oktober jl. heeft Nico Sojun Tydeman, de geestelijk leider en leraar van het ZCA, tegenover zijn studenten verklaard dat hij van 2010 tot 2013 een verhouding heeft gehad met een senior studente. De relatie is met wederzijdse toestemming begonnen en geëindigd. ‘Ik ben als leraar zeer onverstandig geweest’, aldus Nico. (…) ‘Ik had deze relatie niet aan moeten gaan. Ik meende dat het liefde was, maar ik zie nu in dat ik als leraar een grens heb overschreden. (…) Ik heb een tijdlang overwogen om als geestelijk leider en leraar van het ZCA ontslag te nemen. Maar gaandeweg kwam ik tot de conclusie dat ik daarmee weg zou lopen en de sangha aan zijn lot zou overlaten. Ik kwam tot een tegenovergesteld standpunt: ik sta voor mijn onderricht inclusief mijn fouten en gebreken. (…) Aan elk lid van de sangha laat ik de keuze mij te verlaten of mij verder op deze weg te volgen.’

De leraren van het ZCA hebben unaniem laten weten dat zij Nico’s standpunt steunen om als geestelijk leider en leraar aan te blijven.

Ook de meerderheid van het sanghabestuur steunt Nico in zijn besluit. ‘Ook al is het besluit van het bestuur niet unaniem en ook al vindt het bestuur de handelwijze van Nico onverstandig, het bestuur staat achter het besluit van Nico. Het bestuur spreekt het vertrouwen uit in Nico als geestelijk leraar en geestelijk leider van ZCA.’, aldus het bestuur in een reactie op de verklaring van Nico Tydeman.

Volgens het bestuurslid dat het besluit van het bestuur niet onderschrijft, is het juist om hetgeen er is gebeurd nu te delen met de sangha, maar nog niet het geschikte moment voor het uitspreken van steun aan Nico.  Allereerst dient wat dit bestuurslid betreft gewerkt te worden aan vertrouwensherstel.

Een moeilijke dharmales (PDF)
Verklaring van het Bestuur (PDF)

Wil je reageren of heb je vragen? Mail dan naar nico@zenamsterdam.nl.