Afscheid Meindert

23 mei 2016

Geachte en Geliefde Zenstudenten

Jaren geleden legde ik Meindert Mu Sho van den Heuvel de volgende koan op zijn bord:
‘Zou jij, als ik niet meer wil of kan, het geestelijk leiderschap in de zendo (ZCA) van mij willen overnemen?’
Een concreet antwoord gaven we de tijd.
Maar laatst kwam Meindert op daisan en vertelde dat hij onder mijn vleugels uit wil vliegen.
Dat hij van de idee mij in de toekomst op te volgen niet gelukkig wordt. Dat hij zich vrij wil maken: weg uit de zendo en opnieuw beginnen in de Roos.
Dat hij wel graag in november en april, als ik met verlof ben, de weekenden wil blijven verzorgen en dat hij indien nodig, altijd beschikbaar zal zijn.

Dit was voor ons allebei wel even trillen op de grondvesten…
Ik begrijp Meinderts verlangen. Voor iedere leerling breekt de tijd aan om de leraar te ‘verlaten’ en zijn of haar eigen weg te gaan. De keuze, het tijdstip is voor beiden niet altijd even gemakkelijk.
Hoe jammer ik het ook vind,  hoe ik Meinderts aanwezigheid en zijn vaste bijdrage in de zendo ook missen zal, ik begrijp zijn beslissing ten volle en sta volledig achter zijn keuze en zijn leven.

Meindert en ik kennen elkaar al van begin jaren tachtig. Ik werkte als staflid in het toenmalige meditatiecentrum de Kosmos en Meindert kwam daar voor zijn Iyengar yogalessen en op de woensdag voor de zengroep op de zenzolder. Al heel gauw werden we goede vrienden. We volgden allebei de sesshins in de  grote zaal van de Kosmos – Japanse stijl – onder leiding van Hogen Daido. Met een kleine groep overnachtten we in de achterkamers van het gebouw. Om zes uur begonnen we met ‘running’  door de Prins Hendrikkade, de Binnen Bantammerstraat,  de Geldersekade en dan snel uitachterlopend terug. Vervolgens deden we  zo goed en zo kwaad als het ging Hogen’s virtuoze Iyengar yogaoefeningen na. Hogen sprak toendertijd geen woord Engels, maar we hadden prachtige dagen.
Spoedig daarna (1984) gingen we allebei naar Genpo Roshi (toen Sensei). We werden zijn leerling. We volgden de sesshins in de Tiltenberg, gingen naar Amerika: een winterse 30 daagse sesshin in de Northen Pines, de maanden in Bar Harbor… En we organiseerden de grote sangha bijeenkomsten  op Ameland. Meindert zat al die jaren in het bestuur van de Nederlandse Kanzeon Sangha, die voor Genpo Roshi de retraites regelden.
Van de zenzolder in de Kosmos verhuisde Meindert in 1991 mee naar de Krayenhofstraat. Hij had een groot aandeel in de nieuwe inrichting van de zendo en was ook meteen bestuurslid van de nieuwe stichting Zencentrum Kanzeon Amsterdam. Hij leefde het wel en wee van de sangha. Ook toen waren er soms zeer moeilijke perioden.  En Meindert steunde me. Altijd.
Omdat Genpo Roshi minder naar Nederland kwam, deed Meindert Shoken bij mij op  8 juli 2000. Zo werd ik zijn tweede leraar.
In begin 2009 verplaatsten we ons van de Krayenhof naar de Binnenkant. Omdat ik de zendo graag als een plek voor een zenschool zag, waar elke avond les gegeven wordt in de lijn van Maezumi/Genpo Roshi, was Meindert bereid zijn groep in de Roos, die hij inmiddels begonnen was,  op te geven en naar de Binnenkant te brengen.
In 2014 gaf ik Meindert transmissie (Shiho).  Die ceremonie is de uitdrukking van het vertrouwen dat de leraar in de betreffende leerling heeft en permissie om de traditie op eigen gezag voort te zetten.
Nu is de tijd aangebroken dat Meindert gevolg geeft aan dit in hem gestelde vertrouwen.

Lieve Meindert,
Ik wens je alle goeds en veel succes op je pad.
Dank voor de Dharma.
Dank voor je vriendschap.

Op donderdag 16 juni a.s nemen we feestelijk afscheid.
Aanvang 20.00 uur.
Iedereen is welkom.

Omdat ik  graag wil dat mijn wens inzake mijn opvolging bekend is, zodat daar geen misverstand over kan ontstaan, heb ik Joke Heldere Dharma Traan Huiberts Sensei gevraagd, mocht mij iets overkomen, of mocht ik besluiten mij terug te trekken, het geestelijk leiderschap van de zendo over te nemen.
Zij heeft bevestigend geantwoord.
Ook gaat zij het onderricht op de donderdagavond verzorgen.  1 september begint  een introductiecursus als ook een vaste groep. Hierover komen nog nadere mededelingen.

Niko Sojun Tydeman