Zin in Zen? – introductiebijeenkomsten >


volledige jaarprogramma 2013 – 2014


Avondzazen

▸ Aanmelden

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond wordt er gemediteerd onder begeleiding van een vaste docent. Tijdens de avond is er over het algemeen twee maal een half uur zit- en loopmeditatie, een korte boeddhistische dienst en geeft de docent een dharmales. Ook is er mogelijkheid tot daisan: een persoonlijk onderhoud met de docent.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Maandag: André van der Braak >
Als zen gaat over “een directe transmissie voorbij woorden en begrippen”, waarom is er dan zo’n overweldigende hoeveelheid teksten en begrippen? En hoe vinden we onze weg in dit labyrinth? Hoe kunnen de tienduizend woorden van zen onze zenbeoefening verdiepen? Deze lessen bieden een navigatie van de belangrijkste begrippen, perspectieven en teksten in de zentraditie.
Dinsdag: Niko Tydeman Sensei >
Deze avond zit vaak vol. Deelname na overleg met het secretariaat.
Woensdag: Lida Kerssies >
De lessen gaan over zen en vragen als: Wat is realiteit? Kunnen we ons leven in een ander perspectief zien?
Donderdag: Meindert van den Heuvel >
Faith, geloof of vertrouwen, de eerste pilaar van zen. Patricia de Martelaere zegt er het volgende over: het volstaat te vertrouwen op de kracht van het loslaten. De bangelijke vraag of dit loslaten dan wel zal worden beloond – en door wie en wanneer – is in feite een volkomen misplaatste vraag, omdat het loslaten zelf de beloning, de redding en de grootste gelukzaligheid blijkt te zijn.

Donatie-suggestie: € 40 – € 70 per maand op basis van een machtiging


Vrij zitten

Iedere ochtend en op vrijdagavond kan er op eigen gelegenheid gemediteerd worden.

 • Maandag t/m zaterdag 8–9.00 uur,
 • zondag 8.30–9.30 uur,
 • Vrijdagavond: 20.00 uur tot 21.30 uur.

Een donatie wordt op prijs gesteld.


Introductiebijeenkomsten

▸ Aanmelden

Drie keer per jaar starten er series introductiebijeenkomsten: In september 2013 en januari en maart 2014. De introductiebijeenkomsten, een serie van zes avonden, zijn een mooie kennismaking met zenmeditatie. Ook zin in Zen? Meer informatie over de introductiebijeenkomsten.


Vervolg introductiebijeenkomsten

▸ Aanmelden

Na de eerste reeks introductiebijeenkomsten kun je een vervolg doen. Meer informatie over de vervolg introductiebijeenkomsten.


Zenweekenden

▸ Aanmelden

Vrijwel elke maand is er een zenweekend. Tijdens de weekenden wordt er gemediteerd, is er dagelijks een boeddhistische service, dharmales en daisan. De weekenden worden afwisselend geleid door Niko Tydeman Sensei, Lida Kerssies, Meindert van den Heuvel (Mu Sho Sensei) en André van der Braak.

Tijd: zaterdag van 15–21 uur, zondag van 10–17 uur.
Donatie-suggestie: € 50,- per dag; inclusief maaltijden.
De weekenden worden geleid door Niko Tydeman sensei samen met een van de leraren.

Data 2013-2014:

 • 28/29 september, Zazen en het lichaam o.l.v. Nico en Cornelia Wieringa
 • 26/27 oktober
 • 23/24 november
 • 25/26 januari
 • 22/23 februari
 • 29/30 maart
 • Zondag 27 april
 • 24/25 mei

City-sesshins

▸ Aanmelden

Twee keer per jaar is er een sesshin. Tijdens de sesshin wordt er gemediteerd, is er dagelijks een boeddhistische service, dharmales en daisan. De winter city-sesshin wordt begeleid door Niko Tydeman Sensei en Meindert van den Heuvel (Mu Sho Sensei), de zomer city-sesshin door Niko Tydeman Sensei en Lida Kerssies.

Tijd 9.30 – 17.30 u

 • Zomer city-sesshin: 27 juni t/m 30 juni 2013
 • Winter city-sesshin: 28 t/m 30 dec 2013
 • Zomer city-sesshin: 26 juni t/m 29 juni 2014

Olv Niko Tydeman Sensei, Lida Kerssies en Meindert van den Heuvel. Ervaring met zenmeditatie gewenst.
Donatie-suggestie: € 50,- per dag


Sesshin in Vught

▸ Aanmelden

Drie keer per jaar is er onder leiding van Niko Tydeman Sensei een Sesshin in Vught. De organisatie hiervan is in handen van Zin. Wil je meedoen dan is het belangrijk je hier ruim van te voren voor aan te melden bij Zin, 073-658 80 00.

 • 23 okt t/m 27 okt 2013
 • 26 feb t/m 02 mrt 2014
 • 30 apr t/m 4 mei 2014

Studiebijeenkomsten

▸ Aanmelden

Twee keer per jaar, in september en januari, start er een serie studieklassen onder leiding van Nico Tydeman. De studieklassen zijn op de donderdagochtend. Er worden tijdens de lessen boeddhistische of filosofische thema’s en boeken behandeld. De thema’s van de afgelopen studieklassen waren bijvoorbeeld naar aanleiding van boeken van Dag Hammerskjold, Peter Sloterdijk en het thema de Leerlingen van de Boeddha.

Tijd: 10 -11 u zazen, 11.15 – 12.30 u studiebijeenkomst
Donatie-suggestie: € 120,-

 • Do 5 sep t/m 31 okt
  n.a.v. De Lotus soetra
 • Do 9 jan t/m 20 feb
  n.a.v. Het Rode Boek van Gustav Jung

Betekenis, onderzoek en verdieping van de Kai

▸ Aanmelden

Wie Jukai ontvangt belooft te zorgen voor de zestien Voorschriften: de Kai.
 Maar waar zorg je voor? En wat betekenen ze voor je zenpraktijk en je dagelijks leven?
Door de betekenis van de Kai gezamenlijk te onderzoeken, verdiepen we het inzicht.

Voor iedereen die is geïnteresseerd in de zestien Voorschriften.

Data: Za 21 sep, 28 sep, 26 okt, 23 nov, 7 december en 14 dec 2013

Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Kosten: geen

Onder leiding van Jacky Demmers


Big Mind workshop: Open Geest – Groot Hart

▸ Aanmelden

Onder leiding van Gretha Aerts Sensei

Naast onze Zen praktijk, het in stilte zitten, is het Big Mind proces een unieke manier om onze geest en hart te leren kennen. Het Big Mind proces, ontwikkeld door Genpo Roshi, is een samengaan van de inzichten van de Zen praktijk en een Westerse bewustzijnsmethode Voice Dialogue, ontwikkeld door Hal en Sidra Stone. Er wordt vanuit gegaan dat onze menselijke persoonlijkheid is opgebouwd uit vele facetten. Ze hebben ieder een eigen stem en energie en worden in een dialoog met de begeleider uitgenodigd te spreken en zich te laten voelen. Hieronder bevinden zich persoonlijke stemmen als de controleur, de beschermer, de harde werker, het speelse kind en transpersoonlijke stemmen als de stem van wijsheid, mededogen, vertrouwen, vreugde etc. 

Hierdoor zijn we in staat om op een speelse, dynamische wijze de eigen geest te onderzoeken en zijn vele kanten te ontdekken. Door een facet van onszelf helemaal te worden, leren we de egocentrische en de verlichte kwaliteiten kennen. We leren om uit het beperkte ik te stappen en een ervaring te hebben van het grote bewustzijn: Wijsheid en Mededogen. 
Alle stemmen komen uiteindelijk voort uit een en dezelfde bron, uit de eenheid van alle dingen. Dat is de sleutel van Big Mind.

In de workshop wil ik graag werken met ons spirituele pad met de ervaringen en obstakels die we daarop kunnen tegenkomen. De tien plaatjes van de os zijn hierin een leidraad.

Tijd: Zondag 20 januari 10.30 – 16.30 u
Kosten: € 50.
Betaling: Giro 72.39.612 ten name van Gretha Aerts onder vermelding van ‘Big Mind’

Meer lezen over het Big Mind proces? Ga naar Myoshin-zen.nl en lees het artikel over Big Mind – Big Heart.

Informatie en opgave: gretha.aerts@planet.nl, tel. (06) 13 95 37 94.